Pomiary elektryczne

  • Ważną gałęzią działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne wykonujemy każdorazowo po wykonaniu prac instalacyjnych, lub jako odrębną usługę na specjalne życzenie zamawiającego. Pomiary elektryczne należy bowiem wykonywać w określonych odstępach czasowych, aby zapobiec awariom oraz, aby jednoznacznie stwierdzić, czy instalacja elektryczna oraz urządzenia nadają się do eksploatacji.

  • Pomiary potwierdzamy dokumentacją sporządzoną przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Pomiarów dokonujemy przy pomocy wysokiej klasy mierników i urządzeń pomiarowych.